Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Eximbank lại bất thành(NLĐO)- Đây là lần thứ 3 tính từ tháng 4-2019 đến nay, Eximbank bất thành trong việc tổ chức đại cổ đông vì số lượng cổ đông tham dự không đạt tỉ lệ theo quy định.