Học sinh trường chuyên thường có năng lực tư duy tốt, cần được đào tạo theo cách chuyên biệt để phát huy năng lực khác biệt.