Có một mũi Đại Lãnh đẹp nao lòngTừng được xem là cực Đông Tổ quốc, nơi ngắm ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam, mũi Đại Lãnh (tỉnh Phú Yên) làm say lòng những ai từng ghé đến bởi cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ