Đồng ý phương án tái cấu trúc dự án Bắc An Khánh trong năm 2020 mà HĐQT Vinaconex đưa ra nhưng các cổ đông lại muốn tổng công ty này thoái vốn khỏi dự án.