Chính quyền TP HCM sẽ nghiên cứu những mô hình thành công ở nước ngoài để xây dựng Đề án Thành phố phía Đông – nơi kỳ vọng đóng góp 4-5% GDP cả nước.