Chủ tịch EuroCham: Việt Nam đang có cơ hội vàng thu hút FDI từ công ty Châu Âu(NLĐO)- Chủ tịch EuroCham, ông Nicolas Audier nhấn mạnh trong khi các nền kinh tế khác trên thế giới còn đang phải vật lộn với tác động của đại dịch Covid-19, Việt Nam hiện đang có cơ hội vàng để tận dụng EVFTA và thu hút FDI từ các công ty EU.