Sau nhiều tiếng nổ lớn, xưởng sản xuất hóa chất rộng hơn 500 m2 ở phường Thượng Thanh bốc cháy lúc 7h ngày 30/6.