Khi điều trị ung thư, tác dụng phụ là điều không thể tránh, tuy nhiên, nhóm chăm sóc sẽ có các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát hiệu quả.