Đang nghỉ ngơi thì bị cá mập đâm sầm vào khiến hà mã nóng mặt.