Bộ Công an điều tra sai phạm đất đai ở Bình Dương, vì sao?Trong khi Bộ Công an đang yêu cầu phối hợp để làm rõ dấu hiệu sai phạm ở hàng loạt dự án phân lô, bán nền ở Thuận An thì chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định mọi việc đã giải quyết xong từ lâu