Bệnh nhân 40 tuổi, đang lợp mái tôn bất ngờ tấm tôn dài 12 mét, nặng 50 kg rơi vào đầu, rách mặt.