Ngân hàng triển khai chương trình “Lướt JCB Bản Việt – Săn deal rước táo, trọn hứng vi vu” với giải thưởng đặc biệt là máy tính Macbook Air.