Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, ghi nhận tỷ lệ tiêm chủng bạch hầu ở một số khu vực tại Tây Nguyên chỉ 48-52%, là nguyên nhân khiến dịch xuất hiện.