Ấn Độ sẽ nhận 6 tiêm kích Rafale của Pháp và triển khai tại căn cứ không quân Ambala, gần khu vực giáp biên giới với Trung Quốc và Pakistan.