Ấn Độ cấm 59 ứng dụng di động, đa số của Trung Quốc, như TikTok, WeChat… giữa lúc xung đột ở biên giới hai nước đang căng thẳng.