Đi xe khách đến Đà Lạt toàn vào nửa đêm hoặc rạng sáng, tôi muốn tìm những địa chỉ ăn uống trong thành phố để chống đói.