Mức thưởng dao động trong 150 – 3.000 USD cho những người làm việc với Amazon tính đến hết tháng 6.