Bố tôi bị dị tật từ nhỏ, mẹ bình thường. Tôi được nghe kể lại, khi bố mẹ cưới nhau đã có nhiều lời đồn ác ý rằng mẹ lấy bố vì tiền.