Chun Li – người đang điều hành Lazada Indonesia – vừa được Alibaba bổ nhiệm làm CEO Lazada toàn Đông Nam Á từ 1/7, thay ông Pierre Poignant.