Hơn một thế kỷ qua, giới y khoa Mỹ thường nhắc đến 13 con ngựa tại Học viện Claremont, Manhattan, như những “anh hùng” trong cuộc chiến chống bệnh bạch hầu.